Испорака

MacedonianCorner.mk во моментов нуди испорака во Скопје; и до сите поголеми градови во Македонија.


Нарачаните производи кои во моментот се на залиха и се нарачани во периодот од 09:00 до 19:00 часот во работните денови и во периодот од 09:00 до 13:00 часот во сабота, ќе ви бидат испорачани наредниот работен ден меѓу 09:00 и 19:00.Производите кои во моментот се на залиха, а се нарачани надвор од горенаведените периоди за нарачки или во ден на државен празник, ќе ви бидат испорачани првиот нареден работен ден во периодот од 09:00 до 19:00 часот.

Трошоците за испорака се следни:

доколку тежината на нарачката е помала од 10 кг, нарачателот плаќа фиксен трошок за испорака во износ од 150 денари (со ДДВ),
доколку тежината на нарачката е поголема од 10 кг, нарачателот плаќа фиксен трошок за испорака во износ од 300 денари (со ДДВ).


Објавување на промени
Доколку има некои промени во нашата политика на испорака истите ќе бидат објавени во оваа изјава за политика на испорака, на почетната страница и на други места за кои сметаме дека се соодветни.